Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Povijest umjetnosti, smjer: opći (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[16683] Izborni predmeti s matičnog studija - dds PUM opći > Studenti upisuju najmanje 2 ECTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
Godišnji sakralni ciklus u rimskoj umjetnosti151502.0
PUO105*Konzervatorska praksa00602.0
PUO103*Muzejsko-galerijska praksa00602.0
PUI912Postimpresionizam151502.0
Semestar 2
[16685] Izborni predmeti s matičnog studija - dds PUM opći > Studenti upisuju najmanje 9 ECTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
PUO204*Konzervatorska praksa00602.0
PDI922Metodologija istraživanja iluminiranih rukopisa303006.0
PDI922Metodologija istraživanja: Kustoske prakse303006.0
PUO203*Muzejsko-galerijska praksa00603.0
Skulptura ekspresionizma151502.0
Umjetnost i kult relikvija151502.0
Semestar 3
[16984] Izborni predmeti s matičnog studija > Studenti upisuju min. 8 ECTS-a s matičnog Odjela (min. 1 metodološki kolegij od 6 i min. 1 izborni kolegij od 2 ECTS-a)
KraticaPredmetPSAECTS
Godišnji sakralni ciklus u rimskoj umjetnosti151502.0
PUO304*Konzervatorska praksa00602.0
PDI912Metodologija istraživanja: Instalacije i ambijenti - skulptura u proširenom prostoru303006.0
PDI911Metodologija istraživanja: Provenijencija umjetnina, teorija i praksa303006.0
PUO303*Muzejsko-galerijska praksa00602.0
PUI912Postimpresionizam151502.0
Semestar 4
[16985] Izborni predmeti s matičnog Odjela > Studenti upisuju min 8 ECTS-a s matičnog Odjela (min. 1 metodološki kolegij od 6 i min. 1 izborni kolegij od 2 ECTS-a).
KraticaPredmetPSAECTS
PDI922Metodologija istraživanja iluminiranih rukopisa303006.0
PDI922Metodologija istraživanja: Kustoske prakse303006.0
Skulptura ekspresionizma151502.0
Umjetnost i kult relikvija151502.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu