Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[16917] Izborni predmeti s matičnog studija - I. sem. - dpd HRV > Studenti upisuju najmanje 3 ECTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
HRP116Akademsko pismo151503.0
HRP116Osnove filmske umjetnosti30003.0
Semestar 2
[16918] Izborni predmeti s matičnog studija - II. sem. - dpd HRV > Studenti upisuju najmanje 3 ECTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
HRP124Medijska pismenost301503.0
HRP123Scenska umjetnost300153.0
HRP125Slovenski jezik153003.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu