Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Francuski jezik i književnost (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[3401] Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti upisuju najmanje 2 ECTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
FRP122Francuska književna kritika151502.0
FRP112Korektivna fonetika I00302.0
FRP211Lingvistički seminar03002.0
FRP126Uvod u frankofonske književnosti151502.0
Semestar 2
[3402] Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti upisuju najmanje 2 ECTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
FRP123Francuska ortoepija03002.0
FRP125Frankofoni strip151502.0
FRP113Korektivna fonetika II00302.0
FRP129Žensko pismo151502.0
Semestar 3
[3403] Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti upisuju najmanje 2 ECTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
FRP207Analiza francuskih književnih tekstova151502.0
FRP226Član u francuskom jeziku151502.0
FRP229Uvod u teatrologiju i izvedbene studije151502.0
Semestar 4
[3404] Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti upisuju najmanje 2 ECTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
FRP223Francuska književnost i film151502.0
FRP227Glagol u francuskom jeziku151502.0
FRP232Imaginarij Pariza151502.0
Semestar 5
[3405] Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti upisuju najmanje 2 ECTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
FRP305Francuski putopisi151502.0
FRP329Prijevodne vježbe00302.0
FRP316Vježbe pisanog i govornog izražavanja V00302.0
Semestar 6
[3406] Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti upisuju najmanje 2 ECTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
FRP332Afrički frankofonski roman151502.0
FRP318Hrvatsko-francuski odnosi kroz stoljeća151502.0
FRN 410Kazališna radionica00602.0
FRP317Vježbe pisanog i govornog izražavanja VI00302.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu