Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Menadžment (jednopredmetni - izvanredni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[15245] Strani jezik iz CSJ za studij Menadžmenta - I.semestar > Studenti upisuju 2 ECTS-a.
KraticaPredmetPSAECTS
JEM101JEM101 Engleski jezik struke I (g 1,2,3)150152.0
Semestar 2
[15246] Strani jezik iz CSJ za studij Menadžmenta - II.semestar > Studenti upisuju 2 ECTS-a.
KraticaPredmetPSAECTS
JEM102JEM102 Engleski jezik struke II (g 1,2,3)150152.0
Semestar 3
[7153] Izborni predmeti s matičnog odjela > Student/ica upisuje najmanje 6 ECTS-a sa matičnog studija ili sa drugih studija.
KraticaPredmetPSAECTS
MPA1510Ekonomika poduzeća301506.0
MIPA1810Zaštita okoliša30006.0
Semestar 4
[7850] Izborni predmeti s matičnog odjela > Student/ica upisuje najmanje 6 ECTS-a sa matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
MPA14101Poduzetništvo300156.0
MIPA0310Poslovno komuniciranje300156.0
Semestar 5
[7156] Izborni predmeti s matičnog odjela > Student/ica upisuje najmanje 6 ECTS-a sa matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
MPA32101Business Intelligence150156.0
MIPA3010Menadžment kvalitete300156.0
Semestar 6
[7157] Izborni predmeti s matičnog odjela > Student/ica upisuje najmanje 5 ECTS bodova sa matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
MPA21101Poslovno pregovaranje301505.0
MPA14101Revizija301505.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu