Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Suvremena talijanska filologija (jednopredmetni); smjer: nastavnički, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[4428] Nastavničke kompetencije - jezgrovni kurikulum - zimski semestar > Studenti/ce upisuju sve ponuđene predmete.
KraticaPredmetPSAECTS
CSM102Didaktika301505.0
CSM103Psihologija obrazovanja I301505.0
CSM101Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju153005.0
Semestar 2
[4436] Nastavničke kompetencije - jezgrovni kurikulum - ljetni semestar > Studenti/ce upisuju sve ponuđene predmete.
KraticaPredmetPSAECTS
CSM106Psihologija obrazovanja II301505.0
CSM104Teorije odgoja i obrazovanja u praksi153005.0
CSM105Umijeća nastavnika301505.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu