Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Filozofija; smjer: nastavnički (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[4193] Strani jezik CSJ - zimski semestar > Student/ica ne mora upisati izborne predmete iz ove izborne grupe.
KraticaPredmetPSAECTS
JEO101Engleski jezik struke I (177721)150152.0
JED305JED305 Engleski jezik struke V150152.0
JEE101JEE101 Engleski jezik struke I300304.0
JEH203JEH203 Engleski jezik struke III150152.0
JEM101JEM101 Engleski jezik struke I (g 1,2,3)150152.0
JEN101JEN101 Engleski jezik struke I (g 1)300305.0
JEN 101JEN101 Engleski jezik struke I (g2)300305.0
JEN 203JEN203 Engleski jezik struke III150304.0
JEN305JEN305 Engleski jezik struke V150152.0
JEO101JEO101 Engleski jezik struke I (g 1,2,3,4)150152.0
JEO101JEO101 Engleski jezik struke I (g 5,6,10,11)150152.0
JEO101JEO101 Engleski jezik struke I (g 7)150152.0
JEP101JEP101 Engleski jezik struke I150152.0
JEP203JEP203 Engleski jezik struke III150152.0
JEP 305JEP305 Engleski jezik struke V150152.0
JES 101JES101 Engleski jezik struke I150304.0
JES203JES203 Engleski jezik struke III150304.0
JET101JET101 Engleski jezik struke I300304.0
JEZ101JEZ101 Engleski jezik struke I (g 1,2)150152.0
JEZ203JEZ203 Engleski jezik struke III (g1,2)150152.0
JEZ305JEZ305 Engleski jezik struke V150152.0
JFB101JFB101 Francuski jezik I150152.0
JHB101JHB101 Hrvatski jezik I150152.0
JHB203JHB203 Hrvatski jezik III150152.0
JJB101JJB101 Japanski jezik I (g 1,2)150152.0
JJB203JJB203 Japanski jezik III150152.0
JMB101JMB101 Kineski jezik I150152.0
JMB203JMB203 Kineski jezik III150152.0
JNB101JNB101 Njemački jezik I (g 1,2)150152.0
JNB 203JNB203 Njemački jezik III150152.0
JNO101JNO101 Njemački jezik struke I150152.0
JRB101JRB101 Ruski jezik I (g 1,2)150152.0
JRB101JRB101 Ruski jezik I (g 3)150152.0
JRB203JRB203 Ruski jezik III150152.0
JŠB101JŠB101 Španjolski jezik I (g 1)150152.0
JŠB101JŠB101 Španjolski jezik I (g 2,3,4)150152.0
JŠB203JŠB203 Španjolski jezik III150152.0
JTB101JTB101 Talijanski jezik I (g 1,2,3)150152.0
VED201VED201 Vježbe prevođenja - Engleski I00302.0
[4437] Izborni predmeti s drugih odjela za I. sem. > Student/ica ne mora upisati izborne predmete iz ove izborne grupe.
KraticaPredmetPSAECTS
LM339Akcentologija150154.0
Alternativne škole151503.0
EAD104Antropologija umjetnosti151504.0
GED407Antropološka demografija151502.0
IBS701Baskijski jezik I00303.0
IBS703Baskijski jezik III00303.0
Baština151503.0
LM332Corpus linguistics301505.0
LM337Dijalektologija301505.0
EA306*Etnoglazbeni praktikum 100302.0
IBS507Galješki jezik i književnost I00303.0
HPD 151Galješki jezik I00603.0
HPD251Galješki jezik III00603.0
HPD351Galješki jezik V00603.0
GED 404Geoekologija30002.0
GED408Geografija hrvatskih otoka30002.0
GED 410Geografska analiza krajolika150152.0
GED 405Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima30002.0
Godišnji sakralni ciklus u rimskoj umjetnosti151502.0
HRDI04Hrvatske spisateljice 20. i 21. stoljeća303005.0
FRT 421Informatika za prevoditelje151502.0
LM317Istraživačke metode u lingvistici151504.0
TKOD 406Isus iz Nazareta Benedikta XVI.30002.0
PSI800Iz raskoraka u korak ljekovitom snagom poezije1515153.0
Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah151503.0
ENN441Jezična politika i jezično planiranje151504.0
NJEP502Jezik medija151503.0
IBS407Katalonski jezik i književnost I00303.0
HPD 141Katalonski jezik I00603.0
HPD 241Katalonski jezik III00603.0
HPD341Katalonski jezik V00603.0
ENN 408Klasični holivudski film301504.0
ENN 437Književno prevođenje - suvremeni teorijski pristupi301503.0
TAD402Književnost u Dalmaciji talijanskog jezičnog izraza151503.0
HRP327Komparativna povijest južnoslavenskih književnosti301505.0
ENN 509Kontaktna lingvistika30004.0
TKOD 404Kršćanska duhovnost30002.0
SOCD30Kultura, modernizacija i globalizacija301505.0
SOCD32Kulturni studiji301505.0
LM335Language typology301505.0
LM304Morfologija300156.0
ENN 424Narativ u književnosti i filmu301504.0
LM627Obrazovna lingvistika151504.0
LM302Opća fonetika i fonologija301506.0
GRČ303Osnove novogrčkog jezika I150153.0
GEZ 404Osnove oceanologije300154.0
ENN 406Paradigme nasilja u suvremenom američkom romanu303004.0
TKOD 403Pastoralna teologija30002.0
HRDI06Pobuna u inozemnoj i hrvatskoj drami (književnokomparatistički i dramatološki uvidi)301505.0
DPE114Poduzetništvo u odgojno-obrazovnom kontekstu151503.0
IKM401Poduzetništvo u turizmu151505.0
PUI912Postimpresionizam151502.0
TKOD 402Povijest kateheze i katehetike30002.0
Prirodna baština Hrvatske151503.0
TAD404Psiholingvistika30003.0
PSI413Psihologija ljudske seksualnosti I151502.0
TKOD 405Psihologija religije30002.0
TKOD 401Religiozna pedagogija30002.0
HRDI05Semantika151505.0
SOCD31Sociologija kulturne različitosti301505.0
Specifične teškoće učenja151503.0
TAD413Talijansko-hrvatsko književno prevođenje30004.0
PSI802Terapija i kazalište300152.0
FRT402Terminologija151503.0
GED 406Turistički prostorni resursi Hrvatske30002.0
HPD242Umjetnost performansa151504.0
EAP104Urbana antropologija151504.0
IKM486Urbani turizam153005.0
NJEP503Usmenost u pisanome mediju151503.0
HFP101Usvajanje španjolskog kao stranog jezika151505.0
NJEN407Viteški roman03003.0
Zavičajna povijest151503.0
Zborno pjevanje VII150152.0
[12781] Nastavničke kompetencije - diferencirani kurikulum - zimski semestar > St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)
KraticaPredmetPSAECTS
EAP104Akademski praktikum150152.0
Akademsko pismo151503.0
NJENK501Didaktika književnosti151503.0
EAD301Etnografski praktikum01502.0
EAD303Etnojezični dodiri na prostoru Hrvatske i Europe151505.0
IZP502Informacijski sustavi u obrazovanju300156.0
Informacijsko-komunikacijska tehnologija i učenje151503.0
Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah151504.0
IZPI117Knjižnične usluge za djecu i mladež150453.0
Kultura, modernizacija i globalizacija301505.0
EAP502Kulturne ustanove i baština150153.0
Osnove sociologije301505.0
Povijest muzeologije301504.0
Povijest muzeologije303006.0
RUP214Ruska poezija u nastavi ruskog jezika151503.0
Sociologija etničkih odnosa i manjina301505.0
Sociologija obrazovanja301505.0
Sociologija odgoja i obrazovanja301505.0
HRP217Teorija čitanja i razvoj čitateljskih kompetencija djece i mladih151503.0
HFP101Usvajanje španjolskog kao stranog jezika151505.0
[12950] Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku > Student/ica ne mora upisati izborne predmete iz ove izborne grupe.
KraticaPredmetPSAECTS
ONO101Manjinski i ugroženi jezici u jadranskoj regiji30005.0
ONO102Uvod u hrvatsko imenoslovlje301505.0
[5460] Izborni predmeti Centra za tjelovježbu i studentski šport - zimski semestar > Student/ica ne mora upisati izborne predmete iz ove izborne grupe.
KraticaPredmetPSAECTS
*Ekstremni sport - Skateboarding00301.0
*Kendo I100302.0
*Kineziološka kultura 2 (košarka)00301.0
*Kineziološka kultura 2 (odbojka)00301.0
*Kineziološka kultura I (teretana)00301.0
Menadžment sporta u turizmu301504.0
Sportska prehrana201504.0
Sportski menadžment201504.0
*Terapijsko plivanje00301.0
[4428] Nastavničke kompetencije - jezgrovni kurikulum - zimski semestar > Na A1 studij upisuju se: Temeljna znanja i Didaktika. A2 studij: Psihologija obr. I
KraticaPredmetPSAECTS
CSM102Didaktika301505.0
CSM103Psihologija obrazovanja I301505.0
CSM101Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju153005.0
Semestar 2
[4194] Strani jezik CSJ - ljetni semestar > Student/ica ne mora upisati izborne predmete iz ove izborne grupe.
KraticaPredmetPSAECTS
EWS102EWS102 Pismeno izražavanje na engleskom jeziku150153.0
JED306JED306 Engleski jezik struke VI150152.0
JEH204JEH204 Engleski jezik struke IV150152.0
JEO102JEO102 Engleski jezik struke II (g 1,2,3,4)150152.0
JEO102JEO102 Engleski jezik struke II (g 5,6,7,8)150152.0
JFB102JFB102 Francuski jezik II150152.0
JHB101JHB101 Hrvatski jezik I150152.0
JHB204JHB204 Hrvatski jezik IV150152.0
JJB 102JJB102 Japanski jezik II (g 1,2)150152.0
JJB204JJB204 Japanski jezik IV150152.0
JMB102JMB102 Kineski jezik II150152.0
JNB102JNB102 Njemački jezik II (g 1,2)150152.0
JNB204JNB204 Njemački jezik IV (g 1,2)150152.0
JRB102JRB102 Ruski jezik II (g 1)150152.0
JRB102JRB102 Ruski jezik II (g 2)150152.0
JŠB102JŠB102 Španjolski jezik II (g 1,2,3)150152.0
JŠB204JŠB204 Španjolski jezik IV150152.0
JTB102JTB102 Talijanski jezik II (g 1,2,3)150152.0
[4460] Izborni predmeti s drugih studija za II. sem. > Student/ica ne mora upisati izborne predmete iz ove izborne grupe.
KraticaPredmetPSAECTS
Ancient Rome and Her Provinces151505.0
TKOD 415Angeologija i demonologija30002.0
IBS702Baskijski jezik II00303.0
IBS704Baskijski jezik IV00303.0
GED420Demografski prostorni resursi30002.0
IZDK202Digitalna humanistika301506.0
HRDI03Duhovna kultura hrvatskoga srednjovjekovlja303005.0
Ekološka psihologija: Primjena i istraživanje015152.0
PSI801Ekspresivne scenske metode u grupnom radu150603.0
EA405*Etnoglazbeni praktikum 200302.0
EAD202Etnografije Sredozemlja1515155.0
MD0102EU fondovi300156.0
FRN 421Francuska toponimija i antroponimija151502.0
FRN 518Francusko pjesništvo XX stoljeća151502.0
IBS508Galješki jezik i književnost II00303.0
HPD 152Galješki jezik II00603.0
HPD 252Galješki jezik IV00603.0
HPD 352Galješki jezik VI00603.0
GED 415Geografija Jadrana30002.0
GED 417Geografija krša30002.0
GED 416Geografski aspekti regionalizacije i prostornog planiranja30002.0
GRČ110Grčka epistolografija15002.0
SOCD03Historijska sociologija301505.0
Hrvatska likovna baština151503.0
TKOD 412I. - III. knjiga Zakonika45003.0
IZDI125Informacijska pismenost150303.0
Izvannastavni i izvanškolski kineziološki programi150153.0
EAD203Kako nastaje ime?1515155.0
IBS408Katalonski jezik i književnost II00303.0
HPD 142Katalonski jezik II00603.0
HPD 242Katalonski jezik IV00603.0
HPD 342Katalonski jezik VI00603.0
FRN 410Kazališna radionica00602.0
ENN 433Književnost u prijevodu - svjetska književnost301503.0
TAD407Kontrastivna lingvistika151503.0
Maritime History151505.0
SOCD37Medijske teorije i metode301505.0
HRV1408Mit, obred, običaj303005.0
ENN 429Moderni američki nezavisni film301504.0
OUVE112More i društvo150303.0
PSIR12Odnos radnih i obiteljskih uloga: Teorija i istraživanje1515152.0
GRČ306Osnove novogrčkog jezika II150153.0
TKOD 506Pastoral braka i obitelji30002.0
TKOD 505Pastoral sakramenata30002.0
TKOD 413Pastoralna medicina30002.0
HRDI25Paška pučka poetika303005.0
HFP102Podučavanje španjolskog kao stranog jezika151505.0
KULTB553Poduzetništvo u kulturi151505.0
Poezija i trauma150303.0
ENN 435Popularna (trivijalna) književnost i film301504.0
NJEN504Poredbena idiomatika151503.0
TAD416Povijest prevođenja30003.0
TAD 502Povijest suvremene talijanske književnosti151503.0
ENN 432Pragmalingvistika151504.0
ENN 401Prostor i književnost303004.0
IKM492Psihologija komuniciranja151505.0
PSI414Psihologija ljudske seksualnosti II151502.0
TKOD 411Religiozni odgoj i kateheza djece i predadolescenata300154.0
LM303Semantika300307.0
LM301Sintaksa300307.0
Skulptura ekspresionizma151502.0
Slavjanskie jazyki v zerkale jazykovoj igri151503.0
SOCD33Suvremene sociološke teorije kulture301505.0
FRT 502Suvremeni pristupi prevođenju151503.0
FRT414Teorije prevođenja30003.0
Umjetnost i kult relikvija151502.0
IKN488Upravljanje ljudskim potencijalima151505.0
Zborno pjevanje VIII150152.0
[12951] Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku > Student/ica ne mora upisati izborne predmete iz ove izborne grupe.
KraticaPredmetPSAECTS
ONO202Istočnojadranska toponimija151503.0
Jezična povijest Dalmacije30005.0
ONO204Making of a Name151505.0
ONO203Tradicionalno pomorsko nazivlje na hrvatskom Jadranu151503.0
[12811] Nastavničke kompetencije - diferencirani kurikulum - ljetni semestar > St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)
KraticaPredmetPSAECTS
Andragogija303005.0
HRP127Dječja književnost i književnost za mlade303005.0
Informacijska pismenost150303.0
Menadžment u kulturi151504.0
Osobe s invaliditetom u inkluzivnom obrazovanju301505.0
HFP102Podučavanje španjolskog kao stranog jezika151505.0
Slavjanskie jazyki v zerkale jazykovoj igry151504.0
Teorija i praksa muzeologije301504.0
Teorija i praksa muzeologije303006.0
[5461] Izborni predmeti Centra za tjelovježbu i studentski šport - ljetni semestar > Student/ica ne mora upisati izborne predmete iz ove izborne grupe.
KraticaPredmetPSAECTS
*Kendo I100302.0
*Kineziološka kultura 3 (kanu i kajak)00301.0
*Kineziološka kultura 3 (plivanje)00301.0
*Kineziološka kultura 4 (badminton)00301.0
Menadžment sporta u turizmu301504.0
TZK106Sport i zdravlje3015305.0
Sportski menadžment201504.0
*Šah100202.0
[4436] Nastavničke kompetencije - jezgrovni kurikulum - ljetni semestar > Na A1 studij upisuju se: Teorije odg. i obr. A2 studij: Psihologija obr. II, Umijeća nastavnika.
KraticaPredmetPSAECTS
CSM106Psihologija obrazovanja II301505.0
CSM104Teorije odgoja i obrazovanja u praksi153005.0
CSM105Umijeća nastavnika301505.0
Semestar 3
[4193] Strani jezik CSJ - zimski semestar > Student/ica ne mora upisati izborne predmete iz ove izborne grupe.
KraticaPredmetPSAECTS
JEO101Engleski jezik struke I (177721)150152.0
JED305JED305 Engleski jezik struke V150152.0
JEE101JEE101 Engleski jezik struke I300304.0
JEH203JEH203 Engleski jezik struke III150152.0
JEM101JEM101 Engleski jezik struke I (g 1,2,3)150152.0
JEN101JEN101 Engleski jezik struke I (g 1)300305.0
JEN 101JEN101 Engleski jezik struke I (g2)300305.0
JEN 203JEN203 Engleski jezik struke III150304.0
JEN305JEN305 Engleski jezik struke V150152.0
JEO101JEO101 Engleski jezik struke I (g 1,2,3,4)150152.0
JEO101JEO101 Engleski jezik struke I (g 5,6,10,11)150152.0
JEO101JEO101 Engleski jezik struke I (g 7)150152.0
JEP101JEP101 Engleski jezik struke I150152.0
JEP203JEP203 Engleski jezik struke III150152.0
JEP 305JEP305 Engleski jezik struke V150152.0
JES 101JES101 Engleski jezik struke I150304.0
JES203JES203 Engleski jezik struke III150304.0
JET101JET101 Engleski jezik struke I300304.0
JEZ101JEZ101 Engleski jezik struke I (g 1,2)150152.0
JEZ203JEZ203 Engleski jezik struke III (g1,2)150152.0
JEZ305JEZ305 Engleski jezik struke V150152.0
JFB101JFB101 Francuski jezik I150152.0
JHB101JHB101 Hrvatski jezik I150152.0
JHB203JHB203 Hrvatski jezik III150152.0
JJB101JJB101 Japanski jezik I (g 1,2)150152.0
JJB203JJB203 Japanski jezik III150152.0
JMB101JMB101 Kineski jezik I150152.0
JMB203JMB203 Kineski jezik III150152.0
JNB101JNB101 Njemački jezik I (g 1,2)150152.0
JNB 203JNB203 Njemački jezik III150152.0
JNO101JNO101 Njemački jezik struke I150152.0
JRB101JRB101 Ruski jezik I (g 1,2)150152.0
JRB101JRB101 Ruski jezik I (g 3)150152.0
JRB203JRB203 Ruski jezik III150152.0
JŠB101JŠB101 Španjolski jezik I (g 1)150152.0
JŠB101JŠB101 Španjolski jezik I (g 2,3,4)150152.0
JŠB203JŠB203 Španjolski jezik III150152.0
JTB101JTB101 Talijanski jezik I (g 1,2,3)150152.0
VED201VED201 Vježbe prevođenja - Engleski I00302.0
[5518] Izborni predmeti s drugih odjela za III. sem. > Student/ica ne mora upisati izborne predmete iz ove izborne grupe.
KraticaPredmetPSAECTS
LM339Akcentologija150154.0
EAD302Antropologija i vizualna kultura1515155.0
IBS701Baskijski jezik I00303.0
IBS703Baskijski jezik III00303.0
TKOD 503Biblijska teologija301503.0
LM332Corpus linguistics301505.0
IKB584Destinacijski menadžment151505.0
LM337Dijalektologija301505.0
UČZ508Djeca sa specifičnim teškoćama u učenju151504.0
UČZ510Ekologija151504.0
EA306*Etnoglazbeni praktikum 100302.0
EAD303Etnojezični dodiri na prostoru Hrvatske i Europe151505.0
FRT 517Europske institucije i međunarodne organizacije151503.0
FRN 423Francuska književnost XVI stoljeća151502.0
IBS507Galješki jezik i književnost I00303.0
HPD 151Galješki jezik I00603.0
HPD251Galješki jezik III00603.0
HPD351Galješki jezik V00603.0
GED506Geografski pristup vrednovanju kulturne baštine151502.0
Godišnji sakralni ciklus u rimskoj umjetnosti151502.0
LM317Istraživačke metode u lingvistici151504.0
TKOD 502Ivanovski spisi301503.0
TKOD 504IV. - VII. Knjiga Zakonika45003.0
PSI800Iz raskoraka u korak ljekovitom snagom poezije1515153.0
TKOD 507Izabrana pitanja iz ženidbenog prava30002.0
Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah151503.0
ENN441Jezična politika i jezično planiranje151504.0
NJEP502Jezik medija151503.0
IBS407Katalonski jezik i književnost I00303.0
HPD 141Katalonski jezik I00603.0
HPD 241Katalonski jezik III00603.0
HPD341Katalonski jezik V00603.0
ENN 408Klasični holivudski film301504.0
ENN 509Kontaktna lingvistika30004.0
LM335Language typology301505.0
FRN 516Leksikologija i leksikografija151502.0
PKT02Marketing u kulturi i turizmu153005.0
LM304Morfologija300156.0
HRD219Naraštaj krugovaša u hrvatskoj književnosti151504.0
ENN 424Narativ u književnosti i filmu301504.0
TKOD 508New age i kršćanstvo30002.0
LM627Obrazovna lingvistika151504.0
LM302Opća fonetika i fonologija301506.0
GRČ303Osnove novogrčkog jezika I150153.0
ENN 406Paradigme nasilja u suvremenom američkom romanu303004.0
DPE114Poduzetništvo u odgojno-obrazovnom kontekstu151503.0
PUI912Postimpresionizam151502.0
GED507Primjenjena geoekologija30002.0
GED504Prirodno-geografski aspekti promjena u okolišu30003.0
TKOD 501Religiozni odgoj i kateheza adolescenata i mladih300154.0
SOCD10Sociology of identity301505.0
FRT 502Suvremene teorije i poetike prevođenja151504.0
TAD413Talijansko-hrvatsko književno prevođenje30004.0
HRD218Tekstologija151504.0
PSI802Terapija i kazalište300152.0
FRT 413Terminografija151503.0
SOCD14Transnational social spaces301505.0
HPD242Umjetnost performansa151504.0
GED505Upravljanje prostorom i smanjenje rizika od katastrofa30003.0
NJEP503Usmenost u pisanome mediju151503.0
HFP101Usvajanje španjolskog kao stranog jezika151505.0
HRD217Uvod u inojezični hrvatski303004.0
SOCD35Visual identities301505.0
[12781] Nastavničke kompetencije - diferencirani kurikulum - zimski semestar > St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)
KraticaPredmetPSAECTS
EAP104Akademski praktikum150152.0
Akademsko pismo151503.0
NJENK501Didaktika književnosti151503.0
EAD301Etnografski praktikum01502.0
EAD303Etnojezični dodiri na prostoru Hrvatske i Europe151505.0
IZP502Informacijski sustavi u obrazovanju300156.0
Informacijsko-komunikacijska tehnologija i učenje151503.0
Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah151504.0
IZPI117Knjižnične usluge za djecu i mladež150453.0
Kultura, modernizacija i globalizacija301505.0
EAP502Kulturne ustanove i baština150153.0
Osnove sociologije301505.0
Povijest muzeologije301504.0
Povijest muzeologije303006.0
RUP214Ruska poezija u nastavi ruskog jezika151503.0
Sociologija etničkih odnosa i manjina301505.0
Sociologija obrazovanja301505.0
Sociologija odgoja i obrazovanja301505.0
HRP217Teorija čitanja i razvoj čitateljskih kompetencija djece i mladih151503.0
HFP101Usvajanje španjolskog kao stranog jezika151505.0
[12950] Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku > Student/ica ne mora upisati izborne predmete iz ove izborne grupe.
KraticaPredmetPSAECTS
ONO101Manjinski i ugroženi jezici u jadranskoj regiji30005.0
ONO102Uvod u hrvatsko imenoslovlje301505.0
[5460] Izborni predmeti Centra za tjelovježbu i studentski šport - zimski semestar > Student/ica ne mora upisati izborne predmete iz ove izborne grupe.
KraticaPredmetPSAECTS
*Ekstremni sport - Skateboarding00301.0
*Kendo I100302.0
*Kineziološka kultura 2 (košarka)00301.0
*Kineziološka kultura 2 (odbojka)00301.0
*Kineziološka kultura I (teretana)00301.0
Menadžment sporta u turizmu301504.0
Sportska prehrana201504.0
Sportski menadžment201504.0
*Terapijsko plivanje00301.0
[12794] IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA > St. koji ne pišu dipl. rad dužni su tokom 3. i 4. sem. upisati 12 ECTS-a izb. predmeta - 50% na FIL.
KraticaPredmetPSAECTS
27FU30Filozofija uma I30003.0
19VP30Filozofija vremena i prostora30003.0
Semestar 4
[4194] Strani jezik CSJ - ljetni semestar > Student/ica ne mora upisati izborne predmete iz ove izborne grupe.
KraticaPredmetPSAECTS
EWS102EWS102 Pismeno izražavanje na engleskom jeziku150153.0
JED306JED306 Engleski jezik struke VI150152.0
JEH204JEH204 Engleski jezik struke IV150152.0
JEO102JEO102 Engleski jezik struke II (g 1,2,3,4)150152.0
JEO102JEO102 Engleski jezik struke II (g 5,6,7,8)150152.0
JFB102JFB102 Francuski jezik II150152.0
JHB101JHB101 Hrvatski jezik I150152.0
JHB204JHB204 Hrvatski jezik IV150152.0
JJB 102JJB102 Japanski jezik II (g 1,2)150152.0
JJB204JJB204 Japanski jezik IV150152.0
JMB102JMB102 Kineski jezik II150152.0
JNB102JNB102 Njemački jezik II (g 1,2)150152.0
JNB204JNB204 Njemački jezik IV (g 1,2)150152.0
JRB102JRB102 Ruski jezik II (g 1)150152.0
JRB102JRB102 Ruski jezik II (g 2)150152.0
JŠB102JŠB102 Španjolski jezik II (g 1,2,3)150152.0
JŠB204JŠB204 Španjolski jezik IV150152.0
JTB102JTB102 Talijanski jezik II (g 1,2,3)150152.0
[5429] Izborni predmeti s matičnog odjela > St. koji ne pišu dipl. rad dužni su tokom 3. i 4. sem. upisati 12 ECTS-a izb. predmeta - 50% na FIL.
KraticaPredmetPSAECTS
28FU30Filozofija uma II30003.0
19PE30Primjenjena etika30003.0
[5519] Izborni predmeti s drugih odjela za IV. sem. > Student/ica ne mora upisati izborne predmete iz ove izborne grupe.
KraticaPredmetPSAECTS
Ancient Rome and Her Provinces151505.0
IBS702Baskijski jezik II00303.0
IBS704Baskijski jezik IV00303.0
TKOD 514Crkvena umjetnost30002.0
PSI801Ekspresivne scenske metode u grupnom radu150603.0
IBS508Galješki jezik i književnost II00303.0
HPD 152Galješki jezik II00603.0
HPD 252Galješki jezik IV00603.0
HPD 352Galješki jezik VI00603.0
GRČ110Grčka epistolografija15002.0
HRVDHrvatski jezik u 20. stoljeću303005.0
IZDI125Informacijska pismenost150303.0
TKOD 513Izborni iz Biblije30002.0
IBS408Katalonski jezik i književnost II00303.0
HPD 142Katalonski jezik II00603.0
HPD 242Katalonski jezik IV00603.0
HPD 342Katalonski jezik VI00603.0
TKOD 511Kateheza i religiozna kultura odraslih300153.0
FRN 410Kazališna radionica00602.0
Maritime History151505.0
HRD226Nacionalni prostor u hrvatskoj književnosti301505.0
GRČ306Osnove novogrčkog jezika II150153.0
HFP102Podučavanje španjolskog kao stranog jezika151505.0
Poezija i trauma150303.0
TKOD 515Pokreti u Crkvi30002.0
HRD112Posthumanizam i roman301505.0
19PE30Primjenjena etika30003.0
LM303Semantika300307.0
LM301Sintaksa300307.0
Skulptura ekspresionizma151502.0
Slavjanskie jazyki v zerkale jazykovoj igri151503.0
Umjetnost i kult relikvija151502.0
HRD117Zadarska sastavnica hrvatske književnosti 19. i 20. stoljeća303005.0
[12951] Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku > Student/ica ne mora upisati izborne predmete iz ove izborne grupe.
KraticaPredmetPSAECTS
ONO202Istočnojadranska toponimija151503.0
Jezična povijest Dalmacije30005.0
ONO204Making of a Name151505.0
ONO203Tradicionalno pomorsko nazivlje na hrvatskom Jadranu151503.0
[5461] Izborni predmeti Centra za tjelovježbu i studentski šport - ljetni semestar > Student/ica ne mora upisati izborne predmete iz ove izborne grupe.
KraticaPredmetPSAECTS
*Kendo I100302.0
*Kineziološka kultura 3 (kanu i kajak)00301.0
*Kineziološka kultura 3 (plivanje)00301.0
*Kineziološka kultura 4 (badminton)00301.0
Menadžment sporta u turizmu301504.0
TZK106Sport i zdravlje3015305.0
Sportski menadžment201504.0
*Šah100202.0
[12811] Nastavničke kompetencije - diferencirani kurikulum - ljetni semestar > St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)
KraticaPredmetPSAECTS
Andragogija303005.0
HRP127Dječja književnost i književnost za mlade303005.0
Informacijska pismenost150303.0
Menadžment u kulturi151504.0
Osobe s invaliditetom u inkluzivnom obrazovanju301505.0
HFP102Podučavanje španjolskog kao stranog jezika151505.0
Slavjanskie jazyki v zerkale jazykovoj igry151504.0
Teorija i praksa muzeologije301504.0
Teorija i praksa muzeologije303006.0
[5430] Diplomski rad > St. ne moraju pisati dipl. rad. U tom slučaju nadoknađuju bodove upisom izb. predmeta (12 ECTS-a).
KraticaPredmetPSAECTS
20DR30Diplomski rad00012.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu