Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Povijest (jednopredmetni); smjer: nastavnički, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[4448] Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti/ce upisuju min. 12 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
Brodarstvo istočnog Jadrana u 19. stoljeću151504.0
Pomoćne povijesne znanosti I151504.0
Povijest Italije 1797 -1918. god.151504.0
Srednjovjekovno plemstvo (800.-1500.)151504.0
Stanovništvo rimskodobne Dalmacije151504.0
Vještina plovidbe - navigacija svjetskim morima u 16. stoljeću151504.0
[4428] Nastavničke kompetencije - jezgrovni kurikulum - zimski semestar > Studenti/ce upisuju one predmete koje nisu odslušali na preddiplomskoj razini, min. 5 ECTS-a.
KraticaPredmetPSAECTS
CSM102Didaktika301505.0
CSM103Psihologija obrazovanja I301505.0
CSM101Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju153005.0
Semestar 2
[4452] Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti/ce upisuju min. 12 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
Ancient Rome and Her Provinces151505.0
Antička naselja Hrvatske151504.0
Fašizam i antifašizam na našim prostorima (hrvatsko iskustvo)151504.0
Povijesno istraživanje emocija, 1400.-1600.151504.0
Povijest kartografije starog i srednjeg vijeka151504.0
Prostor i društvo mletačko-osmanskog pograničja u Dalmaciji (16.-17. st.)151504.0
[4436] Nastavničke kompetencije - jezgrovni kurikulum - ljetni semestar > Studenti/ce upisuju one predmete koje nisu odslušali na preddiplomskoj razini, min. 5 ECTS-a.
KraticaPredmetPSAECTS
CSM106Psihologija obrazovanja II301505.0
CSM104Teorije odgoja i obrazovanja u praksi153005.0
CSM105Umijeća nastavnika301505.0
Semestar 3
[5710] Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti/ce upisuju min. 16 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
Brodarstvo istočnog Jadrana u 19. stoljeću151504.0
Pomoćne povijesne znanosti I151504.0
Povijest Italije 1797 -1918. god.151504.0
Srednjovjekovno plemstvo (800.-1500.)151504.0
Stanovništvo rimskodobne Dalmacije151504.0
Vještina plovidbe - navigacija svjetskim morima u 16. stoljeću151504.0
Semestar 4
[5712] Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti/ce upisuju min. 5 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
Ancient Rome and Her Provinces151505.0
Antička naselja Hrvatske151504.0
Fašizam i antifašizam na našim prostorima (hrvatsko iskustvo)151504.0
Povijesno istraživanje emocija, 1400.-1600.151504.0
Povijest kartografije starog i srednjeg vijeka151504.0
Prostor i društvo mletačko-osmanskog pograničja u Dalmaciji (16.-17. st.)151504.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu