Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[4428] Nastavničke kompetencije - jezgrovni kurikulum - zimski semestar > Na A1 studij upisuju se: Temeljna znanja i Didaktika. A2 studij: Psihologija obr. I
KraticaPredmetPSAECTS
CSM102Didaktika301505.0
CSM103Psihologija obrazovanja I301505.0
CSM101Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju153005.0
[4449] Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti/ce upisuju min. 4 ECTS-a s matičnog odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
Brodarstvo istočnog Jadrana u 19. stoljeću151504.0
Pomoćne povijesne znanosti I151504.0
Povijest Italije 1797 -1918. god.151504.0
Srednjovjekovno plemstvo (800.-1500.)151504.0
Stanovništvo rimskodobne Dalmacije151504.0
Vještina plovidbe - navigacija svjetskim morima u 16. stoljeću151504.0
Semestar 2
[4453] Izborni predmeti s matičnog studija > Studenti/ce upisuju min. 4 ECTS-a izbornih predmeta matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
Ancient Rome and Her Provinces151505.0
Antička naselja Hrvatske151504.0
Fašizam i antifašizam na našim prostorima (hrvatsko iskustvo)151504.0
Povijesno istraživanje emocija, 1400.-1600.151504.0
Povijest kartografije starog i srednjeg vijeka151504.0
Prostor i društvo mletačko-osmanskog pograničja u Dalmaciji (16.-17. st.)151504.0
[4436] Nastavničke kompetencije - jezgrovni kurikulum - ljetni semestar > Na A1 studij upisuju se: Teorije odg. i obr. A2 studij: Psihologija obr. II, Umijeća nastavnika.
KraticaPredmetPSAECTS
CSM106Psihologija obrazovanja II301505.0
CSM104Teorije odgoja i obrazovanja u praksi153005.0
CSM105Umijeća nastavnika301505.0
Semestar 3
[8062] IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA > Student/ica upisuje min. 4 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
Brodarstvo istočnog Jadrana u 19. stoljeću151504.0
Pomoćne povijesne znanosti I151504.0
Povijest Italije 1797 -1918. god.151504.0
Srednjovjekovno plemstvo (800.-1500.)151504.0
Stanovništvo rimskodobne Dalmacije151504.0
Vještina plovidbe - navigacija svjetskim morima u 16. stoljeću151504.0
Semestar 4
[8064] IZBORNI PREDMET S MATIČNOG STUDIJA > Student/ica upisuje min. 4 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
Ancient Rome and Her Provinces151505.0
Antička naselja Hrvatske151504.0
Fašizam i antifašizam na našim prostorima (hrvatsko iskustvo)151504.0
Povijesno istraživanje emocija, 1400.-1600.151504.0
Povijest kartografije starog i srednjeg vijeka151504.0
Prostor i društvo mletačko-osmanskog pograničja u Dalmaciji (16.-17. st.)151504.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu