Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Povijest umjetnosti; smjer: konzervatorski i muzejsko-galerijski (jednopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[4236] Izborni predmeti s matičnog odjela > St. upisuju min. 8 ECTS-a (1 kolegij od 6 ECTS-a i 1 od 2 ECTS-a) izbornih predmeta s mat. odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
Godišnji sakralni ciklus u rimskoj umjetnosti151502.0
PDI912Metodologija istraživanja: Instalacije i ambijenti - skulptura u proširenom prostoru303006.0
PDI911Metodologija istraživanja: Provenijencija umjetnina, teorija i praksa303006.0
PUI912Postimpresionizam151502.0
[14689] Izborni predmet s nastavničkog smjera- Metodika nastave povijesti umjetnosti > St. koji stječu bodove iz nast. komp. mogu umjesto izb. s Odjela od 2 ECTS-a upisati ovaj predmet.
KraticaPredmetPSAECTS
PDI513Metodika nastave povijesti umjetnosti151502.0
Semestar 2
[4515] Izborni predmeti s matičnog studija > St. upisuju min.14 ECTS-a (2 kolegija od 6 ECTS-a i 1 od 2 ECTS-a) izbornih predmeta s matičnog st.
KraticaPredmetPSAECTS
PDI922Metodologija istraživanja iluminiranih rukopisa303006.0
PDI922Metodologija istraživanja: Kustoske prakse303006.0
Skulptura ekspresionizma151502.0
Umjetnost i kult relikvija151502.0
[14693] Izborni pred. s nast. smjera za muz.-gal. i konzerv. - Hospitacije i praksa > St. koji stječu bodove iz nast. komp. mogu umjesto izb. s Odjela od 2 ECTS-a upisati ovaj predmet.
KraticaPredmetPSAECTS
PUN203Hospitacije i praksa00302.0
Semestar 3
[4432] Izborni predmeti s matičnog studija > St. upisuju min.14 ECTS-a (2 kolegija od 6 ECTS-a i 1 od 2 ECTS-a) izb. pred. s matičnog st.
KraticaPredmetPSAECTS
Godišnji sakralni ciklus u rimskoj umjetnosti151502.0
PDI912Metodologija istraživanja: Instalacije i ambijenti - skulptura u proširenom prostoru303006.0
PDI911Metodologija istraživanja: Provenijencija umjetnina, teorija i praksa303006.0
PUI912Postimpresionizam151502.0
Semestar 4
[12955] Izborni predmeti s matičnog studija > St. upisuju min.12 ECTS-a (2 metodološka kolegija od 6 ECTS-a) izbornih predmeta s matičnog st.
KraticaPredmetPSAECTS
PDI922Metodologija istraživanja iluminiranih rukopisa303006.0
PDI922Metodologija istraživanja: Kustoske prakse303006.0
Skulptura ekspresionizma151502.0
Umjetnost i kult relikvija151502.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu