Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Menadžment (jednopredmetni - izvanredni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[7158] Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti upisuju min. 6 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
MIDA22C1Menadžment rizika300156.0
MDA16EOsiguranje i tržišno poslovanje301506.0
Semestar 2
[4219] Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti upisuju min. 6 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
MD0102EU fondovi300156.0
MDA33C1Kompenzacijski menadžment301506.0
Semestar 3
[7159] Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti upisuju min. 6 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
MIDA25C1Korporativno upravljanje300156.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu