Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Povijest umjetnosti (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 3
[12958] Izborni predmeti s matičnog studija > Studenti upisuju najmanje 2 ECTS boda.
KraticaPredmetPSAECTS
Godišnji sakralni ciklus u rimskoj umjetnosti151502.0
PUI912Postimpresionizam151502.0
Semestar 4
[12957] Izborni predmeti s matičnog studija > Studenti upisuju najmanje 2 ECTS boda.
KraticaPredmetPSAECTS
Skulptura ekspresionizma151502.0
Umjetnost i kult relikvija151502.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu