Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove statistike
Kratica: SOC106Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 30(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Željka Zdravković
dr. sc. Ivan Puzek
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu