Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove demografije
Kratica: SOC110Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Željka Zdravković
dr. sc. Ivan Puzek
Izvođači:
Opis predmeta: Predavanja:
Uvod, obveze studenata
Uvod i definicija demografije; Izvori demografskih podataka i popisi stanovništva
Teorije o razvoju stanovništva
Razvoj i razmještaj stanovništva
Opće kretanje stanovništva
Fertilitet, brak, kućanstva
Migracija stanovništva
Populacijske politike
Biološki sastav stanovništva
Društveno-gospodarski sastav stanovništva
Kulturno-antropološki sastav stanovništva
Razvoj stanovništva Hrvatske

Vježbe:
Uvod u vježbe.
Microsoft Excel: osnove korištenja programa.
Microsoft Excel: osnovni postupci razvrstavanja i obrade podataka.
Izvori demografskih podataka.
Opće kretanje stanovništva.
Fertilitet, brak, kućanstva.
Migracija i kretanje stanovništva (1).
Migracija i kretanje stanovništva (2).
Razvoj stanovništva Hrvatske (1).
Populacijske politike.
Biološki sastav stanovništva
Društveno-gospodarski sastav stanovništva.
Kulturno-antropološki sastav stanovništva.
Razvoj stanovništva Hrvatske (2).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Nejašmić, I. (2005.): Demogeografija: stanovništvo u prostornim odnosima i procesima, Zagreb: Školska knjiga. 2. Wertheimer-Baletić, A. (1999.): Stanovništvo i razvoj, Zagreb: Mate. 3. Nejašmić, I. (2008.): Stanovništvo Hrvatske: demogeografske studije i analize, Zagreb: Hrvatsko geografsko društvo. 3. Giddens, A. (2007): Sociologija, Zagreb: Nakladni zavod Globus. 4. Bilješke s predavanja.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu