Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Marketing
Kratica: MPA12101Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Aleksandra Krajnović
Monika Hordov
Izvođači:
Opis predmeta: 1. Analiza tržišnih prilika: Uvod u strateški marketing. Definicija marketinga. Koncepcija marketinga. Uloga marketinga. Marketinška strategija. Segmentacija tržišta, odabir ciljnog tržišta, tržišno pozicioniranje. Procjena tržišta i predviđanje prodaje. Marketinško okruženje. Elementi marketinškog okruženja i njihov utjecaj na marketinški sustav. Ponašanje potrošača. Proces ponašanja potrošača u kupnji. Osobni, psihološki i društveni čimbenici koji utječu na proces odlučivanja o kupnji. Tržišta poslovne potrošnje i ponašanje u kupnji. Istraživanje i informacijski sustavi za potrebe marketinga. Proces istraživanja tržišta. Marketinški informacijski sustav (MIS).
2. Odluke o proizvodu: Koncepcije proizvoda. Pojmovno određenje proizvoda. Klasifikacija proizvoda. Linija proizvoda i proizvodni miks. Životni vijek proizvoda. Pakiranje. Etiketiranje. Ostala svojstva vezana za proizvod. Razvoj proizvoda i upravljanje proizvodima. Upravljanje proizvodnim spletom. Pozicioniranje proizvoda. Upravljanje proizvodima nakon komercijalizacije. Definiranje i značenje marki (branda). Osnove upravljanja markom (brandom).
3. Odluke o cijenama: Pojmovi koji se odnose na određivanje cijena. Priroda cijene. Cjenovna i necjenovna konkurencija. Ciljevi određivanja cijena. Čimbenici koji utječu na odluke o određivanju cijena. Određivanje cijena na tržištima poslovne potrošnje. Odabir politike cijena. Razvoj metoda za određivanje cijena. Određivanje cijena.
4. Odluke o distribuciji: Marketinški kanali. Struktura i vrste marketinških kanala. Funkcije posrednika. Integracija kanala. Izbor distribucijskog kanala. Ponašanje članova kanala. Veletrgovina. Priroda i važnost veletrgovine. Klasificiranje veletrgovaca. Institucije koje pomažu distribucijski proces. Trendovi u razvoju veletrgovine. Trgovina na malo. Priroda trgovine na malo. Lokacije trgovine na malo. Vrste prodajnih objekata. Trgovina izvan prodavaonice. Franšizing u trgovini na malo. Strateški aspekti maloprodaje. Fizička distribucija. Važnost fizičke distribucije. Ciljevi fizičke distribucije. Obrada narudžbe. Rukovanje robom. Skladištenje. Upravljanje zalihama. Prijevoz. Strateški aspekti fizičke distribucije.
5. Odluke o promociji: Promocija: opći pregled. Uloga promocije. Promocija i proces komuniciranja. Promocijski splet. Oglašavanje. Promidžbena poruka. Promidžbena kampanja. Razvijanje medija-plana. Publicitet. Odnosi s javnošću. Osobna prodaja. Elementi procesa osobne prodaje. Unapređenje prodaje. Metode unapređenja prodaje. Digitalni marketing. Nulti trenutak istine (ZMOT).
6. Izabrana područja marketinga: Marketing na tržištu poslovne potrošnje. Izbor i analiza ciljnih tržišta poslovne potrošnje. Svojstva marketinškog spleta na tržištu poslovne potrošnje. Marketing usluga. Priroda i obilježja usluga. Klasifikacija usluga. Razvoj marketinških strategija za usluge. Neprofitni marketing. Međunarodni marketing. Razumijevanje međunarodnog marketinga. Snage okružja na globalnom tržištu. Uključenost u međunarodni marketing i strateška prilagodba marketinškog spleta. Etika u marketingu i društvena odgovornost. Priroda etike u marketingu. Definiranje etike u marketingu. Razumijevanje procesa etičkog odlučivanja i poboljšanje etičkog odlučivanja u marketingu. Problemi etike u marketingu. Etika u marketingu i društvena odgovornost.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kotler, P., Wong V., Saunders, J., Armstrong, G., Osnove marketinga, MATE d.o.o., Zagreb, 2006.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu