Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kontroling
Kratica: MPA2910Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Aleksandra Krajnović
Danijel Jukić
Izvođači:
Opis predmeta: 1. Uvod u kontroling: Značajke kontrolinga. Pojmovno određenje kontrolinga. Razvoj kontrolinga. Smisao kontrolinga. Koncepcije kontrolinga. Cilj kontrolinga. Uloga kontrolinga. Aspekti i dimenzije kontrolinga. Odnos menadžmenta i kontrolinga. Objekti i instrumenti kontrolinga.
2. Kontroling i sustav vrijednosti. Kontroling i sustav planiranja i kontrole: Uloga kontrolinga u identificiranju vrijednosti, te definiranju vizije i misije poduzeća. Kontroling i definiranje ciljeva poduzeća. Uloga kontrolinga u izgradnji kulture povjerenja. Uloga kontrolinga u procesu planiranja. Značenje kontrolinga u definiranju poslovne strategije. Uloga kontrolinga u procesu kontrole. Kontrola kao proces učenja.
3. Kontroling i podsustavi poduzeća: Uloga kontrolinga u izgradnji informacijskog sustava poduzeća. Proces razvoja od podataka do mudrosti. Značenje sustava pokazatelja u kontrolingu i menadžmentu. Uloga kontrolinga u kreiranju informacijske logistike. Veza informacijskog sustava i sustava vrijednosti. Kontroling i upravljanje znanjem. Baza znanja. Kolektivna inteligencija poduzeća. Razmjena znanja. Transfer znanja. Uporaba znanja. Menadžer znanja i kontroling znanja. Bilanca znanja. Uloga kontrolinga u sustavu organiziranja. Procesno i strukturalno oblikovanje poduzeća. Jezgra organiziranja. Dimenzije organizacijske strukture. Uloga kontrolinga u upravljanju ljudskim potencijalima. Instrumenti upravljanja ljudskim potencijalima. Teorije motivacije.
4. Instrumenti strategijskog planiranja: Temeljna znanja za prosuđivanje strategijske pozicije poduzeća. Strategijski čimbenici uspjeha. Koncepcija krivulje iskustva. Instrumenti za cjelovito strategijsko pozicioniranje poduzeća: SWOT analiza, strategijska bilanca. Instrumenti za strategijsko prosuđivanje pojedinih poslovnih područja. Povezani učinci.
5. Kontroling u oblikovanju elemenata poslovne strategije: Kontroling prodaje. Kontroling istraživanja i razvoja. Kontroling proizvodnje. Kontroling i upravljanje kvalitetom. Kontroling nabave. Kontroling logistike. Kontroling osoblja. Portfelj ljudskih potencijala.
6. BSC (Balanced Scorecard) kao okosnica kontrolinga i sustava upravljanja. Sustavi raznog upozorenja. Financijsko ekonomska perspektiva. Perspektiva kupaca. Perspektiva internih procesa. Perspektiva učenja i razvoja. Reaktivno i proaktivno ponašanje poduzeća. Strategijski bitni signali. Senzori. Skeniranje. Monitoring. Indikatori ranog upozorenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu