Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Suvremena proza u prijevodnom zrcalu
Kratica: TAP303Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Iva Grgić Maroević
Sandra Milanko
Izvođači:
Opis predmeta: Preduvjet za upis: upisana treća godina preddiplomskog studija. Na temelju odabranih poglavlja iz teorije književnog prevođenja (Bassnett, Eco, Osimo) primjerenih teorijskoj razini studenata, kolegij uvodi u problematiku prevođenja književne proze. Osvjetljuje specifičnu tematiku i jezične probleme koje donosi upravo suvremena proza oprimjerujući je na djelima izabranih reprezentativnih talijanskih autora i autorica. (Bossi Fedrigotti, Tabucchi, Del Giudice, Camilleri, Brizzi).
Nastavno opterećenje: 30 P
Bodovno opterećenje: 3 ECTS
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Primarna literatura 1. B. Osimo, Propedeutica della traduzione, Hoepli, Milano, 2010. 2. S. Bassnet, Problemi specifici della traduzione letteraria u La traduzione, teorie e pratica, Bompiani, Milano, 1993. 3. I. Grgić Maroević, Suvremena proza u prijevodnom zrcalu (interna skripta) Izbor iz lektire ( Studenti su obvezni pročitati tri djela po vlastitom izboru) 1.Isabella Bossi Fedrigotti: Il catalogo delle amiche, Rizzoli, Milano, 2008. 2. Antonio Tabucchi: Notturno indiano, Sellerio, Palermo, 2006. 3. Daniele Del Giudice: Lo stadio di Wimbledon, Einaudi, Torino, 2012. 4. Andrea Camilleri: La gita a Tindari, Sellerio, Palermo, 2000. 5. Enrico Brizzi: Jack Frusciante e' uscito dal gruppo, Baldini & Castoldi, Milano, 2013.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu