Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Promet u funkciji turizma
Kratica: IKP035Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: Šime Knežević
Izvođači:
Opis predmeta: Ne postoje preduvjeti za upis ovog izbornog kolegija.
Cilj kolegija je educirati studentice/studente o važnosti, ulozi i mjestu prometa u funkciji turizma te upoznati najvažnije vrste prometnih sredstava koja predstavljaju važnu polugu u razvoju turizma i putovanjima turista.
Izučavaju se pitanja, zašto je promet važan za turizam i zašto je bitno brzo, sigurno, povoljno i udobno stići u turistički destinaciju, koa prometna sredstva koriste turisti i u kojim udjelima, zašto koriste određena prometna sredstva, koje su prednosti a koji nedostaci pojedinih prometnih sredstava, za turiste, za njihove domaćine i za konkurentske zemlje, destinacije, koji su rizici i opasnosti u korištenju pojedinih prometnih sredstava, odnos korištenog prometnog sredstva i s tim povezane turističke potrošnje
Sadržaji se obrađuju kroz teme: Kako putuju suvremeni turisti?, Prometni pokazatelji za europski turistički prostor, Automobilisti i turizam, Zračni promet i turizam, Željeznički promet i turizam, Brodski promet i turizam, Autobuseri i turizam, Definirani ciljevi Europske unije za razvoj prometa i turizma, Turistički promet i turoperatori (organizatori putovanja).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna literatura: 1. Schulz, A., Verkehr und Tourismus, München, Oldenburg Verlag, 2011. 2. Prebežac, D., Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija, Zagreb, Golden marketing, 1998. (str. 25-78, 155-178, 181-296, 370-399) 3. Knežević, Š., Promet u funkciji turizma (skripta), Zadar, Sveučilište u Zadru, 2014.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu