Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Poduzetništvo u kulturi
Kratica: IKM408Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Božena Krce Miočić
dr. sc. Gabrijela Vidić
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu