Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Etrušćanska civilizacija
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Dražen Maršić
Izvođači:
Opis predmeta: U uvodnom se dijelu kolegija obrađuje zemljopisni položaj Apeninskog poluotoka na Sredozemnom moru i njegov odnos prema ostalim dijelovima starog svijeta. Zatim se sumarno obrađuje slijed brončanodobnih kultura na prostoru sjeverne Italije, Apenina, na Sardiniji i Siciliji. Podrobnije se obrađuje nastanak, širenje i karakter najvažnije kulture starijeg željeznog doba na tlu Italije, vilanovske kulture (kulture Villanova), koja se ima smatrati pretečom Etruščanske civilizacije. Sljedeći i opsegom najveći dio kolegija je obrada Etruščanske civilizacije koja se formirala na području Toskane i proširila na podalpsko područje, na sjeveru poluotoka, te na Kampaniju na jugu. Obrađuju se sljedeća poglavlja: povijest i kronologija Etruščanske civilizcije, topografija Etrurije, pitanje jezika i podrijetla, tj. etnogeneze, hramska arhitektura, grobnice i grobno slikarstvo, kiparstvo, arhitektonske dekoracija, sitna umjetnost, religija, urbanizam. Posebna se pažnja posvećuje međusobnom pretapanju etruščanske i rimske civilizacije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu