Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Leksikografija
Kratica: NJEN401Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić
Izvođači:
Opis predmeta: U ovome se kolegiju obrađuje leksikografsko nazivlje, lekiskografski pristupi, te se analiziraju rječnici različitih područja. Studenti u seminarskim radovima provode leksikografsku analizu i predstavljaju rezultate svojega istraživanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Wörterbücher : ein internationales Handbuch zur Lexikographie. Schlaefer, Michael (2009): Lexikologie und Lexikographie. Rječnici njemačkoga jezika (npr. Duden Universalwörterbuch, Kluge: Etymologisches Wörterbuch, Kempcke, Günter: Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache.Österreichisches Wörterbuch). Rječnici hrvatskoga jezika, npr. Anić, Vladimir: Rječnik hrvatskoga jezika; Anić, V./Goldstein, I.: Rječnik stranih riječi, Hrvatski enciklopedijski rječnik).
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu