Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kvalitativne istraživačke metode u psihologiji
Kratica: PSI223Opterećenje: 1(P) + 1(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ana Slišković
Izvođači:
Opis predmeta: Opći cilj predmeta jest upoznavanje studenata s osnovnim metodama prikupljanja i analize podataka kvalitativnih psihologijskih istraživanja kako bi
1) općenito bili u mogućnosti vrednovati zaključke dobivene suvremenim kvalitativnim istraživanjima te
2) samostalno mogli upotrijebiti prikladne istraživačke postupke kvalitativne metodologije.
Uz teorijsko upoznavanje s osnovama kvalitativne metodologije, velik naglasak ovog predmeta je na samostalnom i/ili grupnom praktičnom radu (izrada nacrta kvalitativnog istraživanja, provedba istraživanja kvalitativne metodologije, transkripcija, kvalitativna analiza podataka, itd.).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove psihologijske metodologije
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu