Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
JEN203 Engleski jezik struke III
Kratica: JEN 203Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 30(A)
Nositelji: mr. sc. Vesna Šimičević
Izvođači:
Opis predmeta: Engleski jezik struke za nautiku, treći semestar studija, razina B2. Uvjet za upis: položen jen102.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu