Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija komuniciranja
Kratica: IKN409Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela-Adorić
Izvođači:
Opis predmeta: Ovaj je kolegij namijenjen prvenstveno studentima novinarstva i odnosa s javnostima ali ga mogu upisati i studenti diplomskih studija svih studijskih usmjerenja. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim pristupima u psihologijskom koncipiranju komunikacije te s teorijskim i praktičnim spoznajama o važnosti komunikacije za kvalitetno individualno, interpersonalno i grupno funkcioniranje, uključujući različite kodove i funkcije komunikacije kao i tehnike i vještine koje pridonose komunikacijskoj kompetentnosti u interpersonalnom i grupnom kontekstu. Naglasak je na razumijevanju relevantnosti i primjenjivosti ovih spoznaja, tehnika i vještina u vlastitoj komunikaciji te njihovoj primjeni u hipotetskim i stvarnim situacijama interakcije kroz različite individualne i grupne aktivnosti. Pojedine tematske cjeline prate praktične aktivnosti uvježbavanja i primjene stečenih znanja i vještina u sigurnom okruženju studijske grupe. Student tijekom kolegija radi na osobnom portfelju, koji je osnova i za (samo)vrednovanje njegova napredovanja u kolegiju kao i za daljnje planiranje i praćenje razvoja njegove komunikacijske kompetentnosti. Teorijsko znanje provjerava se na pismenom i usmenom ispitu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu