Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Antropologija obitelji i srodstva
Kratica: EAP502Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Danijela Birt Katić
Izvođači:
Opis predmeta: Na kolegiju studenti će dobiti uvod u antropološka istraživanja obitelji i srodstva, s posebnim naglaskom na koncepte imovine, međugeneracijskih i međuobiteljskih odnosa, uloga u obitelji, migracija i sl., koji su usko povezani s temom koje kolegij obrađuje. Tijekom kolegija, bit će riječi o teoriji i praksi, a sve u svrhu boljeg razumijevanja suvremene obitelji i srodstva kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Namjera je studente uputiti u osnovne koncepte struke te u njihovu suvremenu problematiku. Ocjenjivanje tijekom kolegija je individualno no posebna će se pažnja posvetiti suradničkom radu tj. radu manjih skupina studenata koje će biti zadužene za raspravu na seminarima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu