Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Književno prevođenje - aspekti prakse
Kratica: ENP218Opterećenje: 15(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: doc. art. Tomislav Kuzmanović
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Baker, Mona. In Other Words: A Coursebook on Translation. Routledge, 1992. 2. Landers, Clifford E. Literary Translation: A Practical Guide. Multilingual Matters, 2001. 3. Lefevere, Andre. Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature Context. The Modern Language Association of America, 1992. 4. Weinberger, Eliot. Paz, Octavio. Nineteen Ways of Looking at Wang Wei. Asphodel Press, 1987. 5. Odabrana djela za prijevod i analizu u sklopu seminarskog dijela kolegija
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu