Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Klasične sociološke teorije: interpretativni pristupi
Kratica: SOC203Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Valerija Barada
mr. sc. Nensi Segarić
Luka Antonina
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu