Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Komunikacijske vještine odgojitelja
Kratica: RPO111Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Mira Klarin
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj kolegija je stjecanje znanja o komunikaciji, elementima i vrstama komunikacije, te ovladavanje vještinama kompetentne komunikacije. Studente će se upoznati s komunikacijskim vještinama (kao temeljem međuljudskih odnosa: aktivno slušanje, empatija, samootkrivanje, asertivnost itd.), pravilima i razvojem komunikacije, te oblicima socijalnog ponašanja. Konačni cilj je razvoj osjetljivosti za prepoznavanje znakova i korištenje vještina u ostvarenju kompetentne komunikacije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Reardon, K. K. (1998). Interpersonalna komunikacija. Zagreb: Alinea. Schultz von Thun, F. (2006). Kako međusobno razgovaramo. Zagreb: Erudita. Hewstone, M. i Stroebe, W. (2003). Socijalna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. (Odabrana poglavlja) Pearsons, J. C. i Spitzberg, B. H. (1990). Intrpersonal communication-concepts, components, and contexts. USA: WM.C.Brown publishers.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu