Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Manjinski i ugroženi jezici u jadranskoj regiji
Kratica: ONO101Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić
Izvođači:
Opis predmeta: Ovaj kolegij zamišljen je kao pregled temeljnih spoznaja o povijesnoj prisutnosti, današnjoj zastupljenosti i položaju manjinskih idioma na jadranskim obalama, prvenstveno na hrvatskoj strani Jadrana (istriotski, mletački, talijanski, istrorumunjski, arbanaški; izumrli dalmatski i židovskošpanjolski), a onda i na talijanskoj (arbërësh, griko, moliškohrvatski). Problematizira se definicija pojma manjine i manjinskog jezika, razmatraju prednosti i nedostaci hrvatskog i talijanskog zakonodavnog okvira te pitanja zaštite manjina. Ciljevi kolegija prilagođeni su i studentima nefiloloških grupa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu