Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Artes minores I
Kratica: ARH050Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Mato Ilkić
Izvođači:
Opis predmeta: Artes minores I obuhvaća problematiku vezanu uz antičku sitnu arheološku građu od raznovrsnih kovina. Riječ je o tipologiji, kronologiji, razvoju, funkciji, proizvodnim središtima itd. Osobita pozornost pridaje se vrstama koje imaju visoku databilnu vrijednost, kao što su npr. mnogobrojne i raznovrsne fibule. S obzirom na to da je riječ o pretežno obrtničko-trgovačkim proizvodima, ta arheološka građa prikazuje se u sklopu šireg područja Sredozemlja i dijela unutrašnjosti Europe s kojima je naš prostor bio povezan kulturno, prometno ili politički.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu