Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Latinski jezik II.
Kratica: ARS301Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 15(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Miroslav Glavičić
Izvođači:
Opis predmeta: Zamjenice: vrste i deklinacije. Brojevi: vrste i deklinacije. Glagoli: perfektna i participska osnova, nepravilni i nepotpuni glagoli. Prilozi (tvorba priloga načina). Prijedlozi. Veznici. Uzvici. Čitanje, analiza i prevođenje Cezarova Galskog rata (1. knjiga).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. V. Gortan - O. Gorski - P. Pauš, Elementa Latina, Školska knjiga, Zagreb (sva izdanja) D. Salopek - Z. Šešelj - D. Škiljan, Orbis Romanus, I, Školska knjiga, Zagreb (sva izdanja) M. Žepić, Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika, Zagreb (sva izdanja) C. Iulius Caesar, Commentarii de bello Gallico (sva izdanja)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu