Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Morfologija njemačkog jezika
Kratica: NJE201Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić
Izvođači:
Opis predmeta: U ovome temeljnom gramatičkom kolegiju studenti dobivaju uvid u vrste riječi, morfološke kategorije promjenjivih vrsta riječi, morfološke osobine nepromjenjivih vrsta riječi, te stječu znanje o fleksijskim zakonitostima vrsta riječi u njemačkome jeziku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Duden: Die Grammatik, Band 4. Mannheim: Dudenverlag. Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu