Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
JES101 Engleski jezik struke I
Kratica: JES 101Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 30(A)
Nositelji: Marina Oštarić
Izvođači:
Opis predmeta: Engleski jezik struke za brodostrojarstvo, prvi semestar studija, razina B1. Uvjet za upis: najmanje 8 godina učenja engleskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu