Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u povijest i teoriju umjetnosti II.
Kratica: PUD201Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Sofija Sorić
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu