Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u studij književnosti
Kratica: HRP115Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Miranda Levanat Peričić
Izvođači:
Opis predmeta: SADRŽAJ KOLEGIJA:
I. Književnost i zbilja (Pojam mimezisa. Granice književnog i neknjiževnih diskursa. Književnost i obred. Usmena i pisana književnost)
II. Klasifikacija književnosti (Književni rodovi i književne vrste. Umjetnička proza. Drama. Stih i versifikacijski sustavi).
III. Metodologija (strukturalizam, estetika recepcije, postkolonijalna kritika, imagologija)

BODOVI: 4 ECTS
ORGANIZACIJA NASTAVE: 30P 30S
STATUS PREDMETA: obvezni na Odjelu za kroatistiku i slavistiku (1. godina preddiplomskog studija)
PREDUVJETI ZA UPIS: nisu određeni
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Aristotel, O pjesničkom umijeću, (prijevod i objašnjenja Zdeslav Dukat), Zagreb, 1983. Beker, Miroslav (ur.) Povijest književnih teorija, Zagreb, 1979. Beker, Miroslav (ur.), Suvremene književne teorije, Zagreb, 1986. Biti, Vladimir, Suvremena teorija pripovijedanja, Zagreb, 1992. Biti, Vladimir, Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Zagreb, 2000. Cuddon, J. A. (revised by C. E. Preston), The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, London, 1999. Dukić, Davor; Zrinka Blažević, Lahorka Plejić Poje, Ivana Brković (ur.), Kako vidimo strane zemlje. Uvod u imagologiju, Zagreb, 2009. Frye, Northrop, Anatomija kritike: četiri eseja, Zagreb, 1979. Jolles, Andre, Jednostavni oblici, Zagreb, 2000. Kravar, Zoran, Tema "stih", Zagreb, 1993. Lodge, David, Načini modernog pisanja. Metafora, metonimija i tipologija moderne književnosti, Zagreb, 1988. Lotman, J. M. Kultura i eksplozija, Zagreb, 1998; Struktura umjetničkog teksta, Zagreb, 2001. Pavličić, Pavao, Književna genologija, Zagreb, 1983. Propp, Vladimir, Morfologija bajke, Beograd, 1982. Solar, Milivoj, Ideja i priča. Aspekti teorije proze, Zagreb, 1980. Solar, Milivoj (ur.) Moderna teorija romana, Beograd 1979. Žmegač, Viktor, Povijesna poetika romana, Zagreb, 1987. Said, Edward, Orijentalizam, Zagreb, 1999. Sabljak, Tomislav (ur.), Teorija priče. Panorama o umijeću pričanja 1842.- 2005., Zagreb, 2007. Šporer, D. (ur.) Poetika renesansne kulture: novi historizam, Zagreb, 2007. Živković, Dragiša (ur.), Rečnik književnih termina, , Beograd, 1985. Wisker, Gina, Ključni pojmovi postkolonijalne književnosti, Zagreb 2010.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu