Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psiholingvistika
Kratica: TAD404Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Irena Marković
Izvođači:
Opis predmeta: Tendencije razvoja psiholingvistike od početaka do danas. Teorija i modeli komunikacije i informacije. Razvojna psiholingvistika. Genetski i socijalni čimbenici
usvajanja jezika. Usvajanje i učenje jezika. Razvoj jezika. Jezik i mozak. Percepcija i razumijevanje na fonološkoj razini. Percepcija i razumijevanje na leksičkoj razini. Percepcija i razumijevanje na sintaktičkoj razini.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu