Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Jezične vježbe 5
Kratica: RUP311Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 60(A)
Nositelji: v. lekt. dr. sc. Eugenija Ćuto
doc. dr. sc. Adrijana Vidić
Izvođači:
Opis predmeta: Glagoli kretanja. Geografija, ekonomija, povijest Ruske Federacije i Republike Hrvatske.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Drugi dio udžbenika za učenje ruskog jezika za strance, razina B1.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Jezične vježbe 4
Položen : Jezične vježbe 3
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu