Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rad darovitom djecom
Kratica: RPO212Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Violeta Valjan Vukić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj kolegija je osposobiti studente za rad s darovitom djecom u predškolskim ustanovama kako bi na osnovu stečenih znanja i vještina ostvarili njihova prava i zadovoljili specifične odgojno-obrazovne potrebe.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu