Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Dječje likovno stvaralaštvo
Kratica: RPO222Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: Karmen Travirka Marčina
Izvođači:
Opis predmeta: Uvod u svijet dječjeg likovnog stvaralaštva. Zakonitosti dječjeg stvaralaštva u odnosu na njihovu dob. Značenje linje, kruga i kvadrata. Crtanje; kretanja, čovjeka, trupa, predimenzioniranje, crtanje bojom, slikanje bojom. Poticanje kreativnosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu