Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Predantička društva Europe: Etruščani
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: dr. sc. Zrinka Serventi
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj predmeta je upoznati studente s predantičkim društvima Europe i njihovom baštinom utkanom u razvoj civilizacija klasične antičke Europe, odnosno Etruščanima kao narodu koji je u mnogim aspektima utjecao na razvoj rimske civilizacije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu