Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
JTB101 Talijanski jezik I (g 1,2,3)
Kratica: JTB101Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Irena Marković
Sanja Paša
Izvođači:
Opis predmeta: Talijanski jezik za početnike, prvi semestar studija, razina A1. Uvjet za upis: da student nije prije učio talijanski.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu