Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kinematografija Latinske Amerike
Kratica: HDS132Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: Mario Županović
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Španjolska moderna i postmoderna umjetnost
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu