Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Zaštita prirode
Kratica: PEP513Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Zoran Šikić
Izvođači:
Opis predmeta: Preduvjeta za upis nema. Cilj predmeta je stjecanje osnovnih znanja o zaštiti prirode, mjerama i instrumentima zaštite, međunarodnoj, EU i nacionalnoj legislativi, te prepoznavanju pritisaka na prirodu i mogućih odgovora društva na iste, a stečenim znanjima prepoznavanje problema i provođenja osnovnih mjera zaštite prirode. Cjeline koje se obrađuju su; uvod u zaštitu prirode, biološka raznolikost, zaštićena područja te doprinos održivom gospodarskom razvoju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Antolović, Jadran; Pleskalt, Maja; Šikić, Zoran. Zaštita prirode. I i II dio. Zagreb: Hadrian d.o.o., 2010. Martinić, Ivan; Upravljanje zaštićenim područjima prirode. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2010. Šikić, Zoran; Sustavi gospodarenja vodom, e-skripta. Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016.
2. Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08).
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu