Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u znanstveno-istraživački rad
Kratica: GED105Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vera Graovac Matassi
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznati studente s osnovama znanstveno-istraživačkog rada, osposobiti ih za istraživanje na određenu temu primjenjujući znanstveno-istraživački i kritički pristup te za pisanje seminarskih radova.

Upoznavanje sa sadržajem predmeta, oblicima nastave i provjere znanja
Vrste znanstvenih i stručnih djela
Sastavni dijelovi znanstvenog i stručnog rada
Tehničko uređenje teksta
Osnove akademskoga pismenog izražavanja
Izvori podataka
Bibliografske baze podataka
Definiranje objekta i cilja istraživanja
Definiranje znanstveno-istraživačkih metoda
Kritička analiza prethodnih istraživanja
Citiranje bibliografskih referenci
Analiza i relevantnost podataka
Tablični i grafički prikaz analiziranih podataka
Korištenje i interpretacija kartografskih prikaza
Posjet Znanstvenoj knjižnici Zadar-stručno predavanje o pretraživanju bibliografskih baza podataka
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Simonić, A. (2001.): Znanost-najveća avantura i izazov ljudskog roda, Vitagraf, Rijeka. Key Methods in Geography, ured. N. J. Clifford i G. Valentine, Sage Publications, London, 2003. Zelenika, R. (2000.): Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka. Montello, D. R., Sutton, P. C. (2006.): An Introduction to Scientific Research Methods in Geography, Sage Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu