Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u znanstveno-istraživački rad
Kratica: GED105Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vera Graovac Matassi
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznati studente s osnovama znanstveno-istraživačkog rada, osposobiti ih za istraživanje na određenu temu primjenjujući znanstveno-istraživački i kritički pristup te za pisanje seminarskih radova.

Ishodi učenja:
1. Prikupiti statističke i prostorne podatke
2. Analizirati statističke i prostorne podatke
3. Koristiti bibliografske baze
4. Identificirati relevantne bibliografske izvore
5. Primijeniti metode znanstveno-istraživačkog rada
6. Analizirati sastavne dijelove znanstvenog i stručnog rada
7. Izraditi tablice i grafičke prikaze na temelju prikupljenih i analiziranih podataka
8. Definirati objekt, ciljeve i metode znanstvenog i stručnog rada
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu