Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Iščitavanje kulture: odabrane etnografije svijeta
Kratica: EAP402Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Senka Božić-Vrbančić
Izvođači:
Opis predmeta: Antropologija se bavi istraživanjem kulture i društva, ukazujući na specifičnosti i značaj svakodnevnog ljudskog iskustva. Stoga antropolozi diljem svijeta proučavaju razne načine na koje su ljudski životi uobličeni društvenim i kulturnim odnosima. Teme kojim se antropolozi bave variraju od pitanja nacije, ekonomije, obitelji, javnog zdravlja, religije, vjerovanja i rituala do pitanja politike, traume, globalizacije, migracije, klase, rase, roda, seksualnosti, "devijacije" i društvene kontrole, kao i svih oblika društvene nejednakosti. Uzimajući u obzir aktualne etnografske pristupe o "uobičajenom i svakodnevnom" (iščitavanje kulture) kolegij će se baviti analizom antropološke proizvodnje znanja u različitim dijelovima svijeta. Tijekom seminara studentice i studenti će analizirati odabrane etnografije i dokumentarne filmove u svrhu problematiziranja kulturoloških kategorija, kao i pozicija iz kojih antropolozi pokušavaju razumjeti, interpretirati i reprezentirati svijet oko sebe.

Studenti i studentice će za svaki seminar biti podijeljeni u grupe (3-4 osobe u grupi). Grupe će dobiti svoj zadatak na uvodnom predavanju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Biehl, Joao. 2005. Vita: Life in a Zone of Social Abandonment. Berkeley: University of California Press (određeni dijelovi).
2. Hage, Ghassan. 2000. White Nation: Fantasies of White Supermacy in a Multicultural Socity. London: Routledge. (određeni dijelovi)
3. Miller, Daniel. 2011. Tales from Facebook, Polity. (određeni dijelovi)
4. Tsing, Anna L. 2004. Friction: An Ethnography of Global Connection. Princeton: Princeton University Press.
5. LILA ABU LUGHOD, 'Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others'
6. Philippe Bourgois, Poverty at Work: Office Employment and the Crack Alternative
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu