Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Arheologija razvijenog i kasnog srednjeg vijeka
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Karla Gusar
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij obrađuje osnovne pojmove vezane uz razdoblja razvijenog i kasnog srednjeg vijeka na prostoru Hrvatske. Obrađivati će se njihove glavne karakteristike te ukazati na njihove posebnosti u okviru nacionalne arheologije kroz osnovno razumijevanje i prepoznavanje razdoblja razvijenog i kasnog srednjeg vijeka i proučavanje ostataka materijalne kulture na tlu Hrvatske. Posebna pozornost usmjeriti će se na proučavanje različitih vrsta lokaliteta (naselja, sakralna arhitektura, fortifikacije, groblja) kao i sitnog arheološkog materijala (kuhinjsko i stolno posuđe, predmeti svakodnevne upotrebe, oružje, grobni nalazi, novac).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu