Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Menadžersko računovodstvo
Kratica: MPA19101Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Berislav Bolfek
Dijana Čičin-Šain mag. oec.
Izvođači:
Opis predmeta: Pojam, obilježja i razvoj menadžerskog računovodstva, informacije financijskog računovodstva kao podloga menadžerskom računovodstvu, odabir relevantnih računovodstvenih informacija; Analiza financijskih izvještaja; Troškovi i njihova klasifikacija, upravljanje troškovima, vrste obračuna troškova, pojam kalkulacije, razvrstavanje i klasifikacija troškova, proizvodni i neproizvodni, fiksni i varijabilni, troškovni centri odgovornosti; CPV analiza; Informacijski sustav menadžerskog računovodstva.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Belak, V.: Analiza poslovne uspješnosti, RRIF Plus, Zagreb, 2014. Belak, V.: Menadžersko računovodstvo, RRIF Plus, Zagreb, 1995.
Preporučena literatura:
2. Anthony, R. N. & Reece, J. S.: Računovodstvo, financijsko i upravljačko računovodstvo (prijevod), I. naklada, RRIF plus, Zagreb, 2004. Hansen, D. R. and Mowen, M. M.: Management Accounting, III. edition, South Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio, 1994.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu