Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Praktikum i školska praksa I
Kratica: ENN 505Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 15(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Anna Martinović
Izvođači:
Opis predmeta: Temeljni cilj kolegija je pripremiti studente za samostalno planiranje i izvođenje nastavnog sata na različitim jezičnim razinama. Sukladno tome, studente će se osposobiti za ciljano i refleksivno promatranje nastave u razredu pri čemu će moći povezati teorijske spoznaje iz relevantnih kolegija s konkretnim primjerima nastavne prakse te razvijati sposobnost procjene učinkovitosti primjene nastavne strategije. Nadalje, studenti će razvijati svjesnost o sastavnicama nastavničke kompetencije i potrebi njezinog razvoja. Također, kod studenata će se razvijati sposobnost samoanalize i vrednovanja vlastite nastave.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu