Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Frazeologija
Kratica: ENN 428Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić
Izvođači:
Opis predmeta: Opće ili generičke kompetencije: Po završetku studija studenti će moći: definirati i objasniti osnovne pojmove i koncepte iz frazeologije; zapamtiti i navesti osnovne vrste frazeoloških jedinica i opisati njihovu upotrebu i ulogu u jeziku (pisanom i govornom); prepoznavati karakteristične elemente različitih vrsta frazeoloških jedinica; razumjeti razlike između različitih vrsta frazeoloških jedinica; znati opisati karakteristike frazeoloških jedinica; zapamtiti osnovne varijacije unutar određenih frazeoloških jedinica; razlikovati, odrediti i opisati karakteristike frazeoloških jedinica; zapamtiti osnovne uzorke; zapamtiti funkciju koju frazeološke jedinice imaju u engleskome jeziku; usporediti i razlikovati vrste frazeoloških jedinica u hrvatskom i engleskom jeziku; na seminarskim vježbama, redovitim rješavanjem zadataka iz područja frazeologije naučiti i utvrditi gradivo s predavanja.
Stručne kompetencije: Po završetku studija studenti će moći: definirati, objasniti i grupirati osnovne vrste frazeoloških jedinica; prepoznati vrstu frazema prema njihovim karakterističnim elementima i strukturi; prepoznati, klasificirati, usporediti frazeološke jedinice u različitim tekstnim vrstama (npr. u novinskim člancima, knjigama, pjesmama, filmovima odnosno u kraćim i dužim tekstnim vrstama u pojedinim medijima); razumjeti važnost kvalitetnog prijevoda frazeoloških jedinica u različitim tekstnim vrstama; zapamtiti osnovne tehnike u prevođenju frazeoloških jedinica; razumjeti strukturu rječničkih natuknica u različitim jednojezičnim i višejezičnim frazeološkim rječnicima te kompetentno znati povezati i koristiti velik broj frazemskih podataka engleskog ili hrvatskog jezika u radu s frazeološkim rječnicima i u postupku prevođenja; samostalno provesti manji istraživački rad iz područja frazeologije; samostalno napisati seminarski rad na zadanu temu; snalaziti se samostalno u istraživačkom problemu; naučiti kvalitetno napisati rad iz područja frazeologije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu