Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatski jezik u srednjem vijeku
Kratica: HRP125Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordana Čupković
Izvođači:
Opis predmeta: Studenti upoznaju problematiku trojezičnih i tropisamskih početaka nacionalne pismenosti te specifičnost jezičnih i civilizacijskih kontakata u ranome dobu hrvatske kulture. Očekuje se da studenti svladaju čitanje ustavne glagoljice te se osposobe za filološku analizu tekstova pisanih različitim pismima (glagoljicom, hrvatskom ćirilicom, goticom) i jezicima (starohrvatskim i staroslavenskim). Cilj kolegija je osposobiti studente za prepoznavanje i rješavanje jezičnofiloloških pitanja te za samostalno iščitavanje, kontekstualizaciju i posredovanje pisanih spomenika i arhivske građe.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu